Levkas 2016

24 september - 1 oktober

kioni rubberbootjpg

< Terug naar Levkas 2016

Blijf op de hoogte

Dagindeling/Programma

Dagindeling

De dagindeling op de cursusdagen is als volgt.

8.00 uur   ontbijt in de taverne

8.30 uur   begin cursus met koffiepause

12.30 uur  einde cursus

12.30-13.00 uur  boodschappen doen voor de lunch tussen de middag aan boord

13.00 uur  uitvaren naar volgende haven

18.00 uur uiterlijke aankomst in de volgende haven

19.00 begin cursus

21.00 diner, waarna de kroeg of de kooi opgezocht kan worden, maar de volgende dag weer vroeg op !!

Programma

het kauwstelsel centraal

Zondag 3 cursusuren

Introductie Rob Mooren (RM) en Hugo Vreugdenhil (HV)

Inventarisatie van vragen

Pre-toetsvragen

 

Maandag    5 cursusuren

Anatomie en fysiologie :

HV: Bewegingsapparaat van het kauwstelsel

Musculatuur : origo, insertie, functie van de Masseter, Temporalis, Pterygoïdeus medialis en lateralis

Kaakgewrichten: Vorm, functie, discus, kapsels, ligamenten, fossa mandibularis, fissura petrotympanica,

filmpje musculatuur, filmpjegezond gewricht.

HV: Pijn

fysiologische en pathofysiologische pijn

pijnclassificatie

neurologie

RM: Anatomie van het hoofd-halsgebied

  1. Benige structuren van het aangezicht en schedelbasis, Osteologie
  2. Relevante spieren en pezen infra en suprahyoidale gebied( verloop en functie)
  3. Relevante bloedvaten o.a. de carotis externa
  4. Relevante zenuwen incl. hersenzenuwen
  5. Basisanatomie van de hersenen
  6. Lymflieren en speekselklieren
  7. Tong, Palatum, Pharynx
  8. Paranasale sinussen ( vooral drainage/ afvoergangen; locaties)
  9. Middenoor ( relatie tot het temporomandibulaire gebied)

 

Dinsdag        5 cursusuren

Pathologie:

HV: Orofaciale Pijn

Pijnclassificatie volgens Bell. AsI, AsII

TMD artrogeen, myogeen, discusproblematiek, filmpjes afwijkingen in het gewricht.

Etiologie TMD, de rol van occlusie en articulatie

Bruxisme, Gebitsslijtage, Orthodontische implicaties

Fibromyalgie

Triggerpoints

Overige orofaciale pijn

Hoofdpijnclassificatie

Epidemiologie TMD

 

RM: Overige orofaciale pathologie

Trauma gewrichten

Bewegingsstoornissen

Neoplasmata

Arteritis temporalis, Eagle’s syndrome, Trigeminus neuralgie en andere zeldzame afwijkingen

Cystes

 

Woensdag       5 cursusuren

Klinisch onderzoek en Therapie

HV: Onderzoek van het bewegingsapparaat

Screen, Anamnese, Bewegingsonderzoek, Palpatie

OPT/CBCT

Occlusieonderzoek

T scan

RM:Onderzoek van overige structuren in het hoofd-halsgebied

Scopie, Palpatie, CBCT, Histologie

HV: Behandelingsvormen voor Disfunctieklachten

Counseling, fysiotherapie, opbeetplaattherapie, medicatie

Tandtechnische aspecten van de opbeetplaat

Occlusieopbouw

Prognose

RM: Chirurgie en Medicamenteuze therapie

Farmacokinetiek van analgetica,

Chirurgie, Artrocentese

Osteotomieën, Speekselklierchirurgie

Complicaties

Effecten orthognatische chirurgie op functie bewegingsapparaat

Prognose

 

Donderdag    5 cursusuren

Practicum

HV+ RM: Casuïstiek en Uitleg practicum

 

HV + RM:

Prakticum functieonderzoek

Prakticum fysiotherapie

T-scan

Practicum halspalpatie

 

vrijdag  5 cursusuren

De edentate patiënt

RM: Implantologie van de edentate patiënt

Indicatie

CBCT

Pre-implantologische chirurgie , sinusbodemelevatie

Soorten implantaten

Botopbouw

Complicaties

Prognose

 

HV:

De gnathologische prothese

Op 2 implantaten in de mandibula en 4 implantaten in de maxilla

Prothetische en tandtechnische aspecten

 

zaterdag 2 cursusuren

Toets

Nabespreking