Levkas 2016

24 september - 1 oktober

cursisten

< Terug naar Levkas 2016

Blijf op de hoogte

Cursusomschrijving en docenten

Het kauwstelsel centraal

Doelgroep:

tandartsen, kaakchirurgen

 

Cursusomschrijving:

In de cursus wordt de fysiologie en de pathologie van het bewegingsapparaat van het kauwstelsel behandeld.

Het tweede onderwerp van de cursus is de implantologie van de edentate mond en het prothetisch herstel.

 

Hoofdonderwerpen:

De cursisten gaan het functieonderzoek bij elkaar oefenen in een practicum.

Enige kennis van de statistiek is van belang om de waarschijnlijkheid van uw diagnose te bepalen.

De waarde van behandelingen die gericht zijn op de occlusie komen aan de orde.

Wat is de prognose van het natuurlijk verloop versus een interventie?

Leerdoelen:

Vergroting van uw diagnostische kennis en vaardigheden op het gebied van kaakdysfunctie. U bent bekend met de differentiaal diagnostiek van de kaakdysfunctie en pathologie van de aangrenzende weefsels van het kauwstelsel.

Na deze cursus bent u in staat om een uitgebreid functie onderzoek uit te voeren en te bepalen of u zelf met uw kaakdysfunctie patiënt aan de slag gaat of doorverwijst. U kunt een onderbouwde aanvraag indienen bij uw zorgverzekeraar.

Uw indicatiestelling op het gebied van implantaten bij de edentate patiënten is verder ontwikkeld en uw vaardigheden op het gebied van de volledige prothese zijn groter. Tevens heeft u meer kennis op het gebied van tandtechnische aspecten.

De cursus wordt afgesloten met een eindtoets

curriculum vitae

Hugo Vreugdenhil drs. Hugo Vreugdenhil (F.H.), tandarts. 1962 Rotterdam

Na zijn gymnasium-B opleiding in Krimpen aan den IJssel, studeerde hij tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam. De militaire dienstplicht vervulde hij als tandarts op de Bernhardkazerne in Amersfoort. In 1987 werd hij de eigenaar van een tandartspraktijk in Geldermalsen.

Hij volgde de gnathologie opleiding bij Steenks en de Wijer en werd in 2002 benoemd tot tandarts gnatholoog.

Zijn praktijk is uitgegroeid tot een multidisciplinair tandheelkundig centrum met 5 tandartsen en een tandtechnisch laboratorium.

Vreugdenhil Tandartsen is een verwijsadres voor gnathologie, implantologie, endodontie, prothetiek en gebitsrehabilitatie.

De speerpunten van Vreugdenhil Tandartsen zijn preventie, kwaliteitsborging en teamwork.

De nauwe en collegiale samenwerking met Mooren dateert al van 1992.

Mooren en Vreugdenhil werken iedere maand een dag samen.

Naast zijn werkzaamheden als tandarts is Vreugdenhil trompettist in een jazzkwintet in Amsterdam.

Robert Mooren                      dr. Rob Mooren (R.E.C.M.) kaakchirurg. 1962 Roermond

Behaalde het Atheneum B diploma in Roermond. Daarna studeerde hij tandheelkunde aan de Universiteit van Nijmegen. Militaire dienstplicht werd vervuld als tandarts bij de Koninklijke Marine te Den Helder. Hij studeerde vervolgens geneeskunde te Nijmegen. In deze periode werkte hij met veel plezier als waarnemer bij Hugo Vreugdenhil. Het artsexamen behaalde hij in 1994. De opleiding kaakchirurgie werd gevolgd in Nijmegen en Arnhem (opleiders prof. Freihofer resp. prof. Stoelinga) in de periode 1994-1998. Daarna heeft hij gedurende een jaar op de afdeling KNO van het UMC st. Radboud te Nijmegen gewerkt.

Vanaf 2000 werkt Rob Mooren als kaakchirurg in het ziekenhuis te Doetinchem en sinds 2009 ook in het ziekenhuis te Winterswijk. In 2000 begon hij met een promotie onderzoek dat heeft geresulteerd in een proefschrift getiteld: “Some new perspectives on the effects of platelet-rich plasma”

Sinds 2005 heeft hij samen met collega tandarts Janssen een extramurale implantologiepraktijk “het Implantonium” te Zevenaar.

Rob Mooren houdt zich naast de algemene kaakchirurgie vooral bezig met pre-implantologie en implantologie in het esthetische gebied.

In de vrije tijd speelt Rob graag golf.