Levkas 2017

30 september - 7 oktober

kastos

< Terug naar Levkas 2017

Blijf op de hoogte

Cursusomschrijving en docenten

tandheelkundige verzorging van jong naar oud

Doelgroep:

tandartsen

Cursusomschrijving kindertandheelkunde :

Hoofdonderwerpen:

Wat zijn de rechten van een kind ? Hoe houden we rekening met de ontwikkelingsleeftijd van een kind ? Hoe voorkomen we angst ? Wat zijn mogelijkheden wanneer er bijzondere uitdagingen bestaan ? Hoe gaan we om met pijn en hoe geven we optimale pijnstilling ?

Wat is “The state of the art” op restauratief gebied ?  Wat zijn belangrijke zaken rondom sedatie en in het bijzonder ‘narcodontie” ; tandheelkunde bedreven onder algehele anesthesie ?

Praktische Leerdoelen:

  1. U oefent met MTA en Biodentine zodat u bij te diepe cariës middels een MTA pulpotomie alsnog ruim 95% succesvol kunt behandelen.
  2. U leert de geprefabriceerde confectiekroon te hanteren en te gebruiken conform “the Hall-technique” die eveneens 95% voorspelbaar is op een kindvriendelijke wijze.

Achtergrond en visie:

Optimaal welzijn gaat samen met een goede mondgezondheid. Helaas is dat niet iedereen gegeven en soms zelfs reeds op zeer lage leeftijd; het is niet uitzonderlijk dat één jarigen behandeling behoeven ten gevolge van met name een trauma of tandbederf.

Kinderen geven doorgaans aan geen pijn te ervaren zelfs wanneer wij vaststellen dat er grote schade is met soms zelfs zichtbare kaakontstekingen. Wellicht verklaart dit mede waarom vaak niet of pas laat wordt ingegrepen?

Kinderen kiezen er zelf niet voor om tandheelkundig behandeld te worden.

Kwalitatief goede tandheelkunde leveren bij kinderen is een uitdaging. Juist daarom is optimale doelmatigheid zo belangrijk: “Eén keer en daarna nooit meer” !

Kom naar deze cursus want daarna blijft u aan boord ten aanzien van; “Help kinderkiespijn de wereld uit” !

Cursusomschrijving ouderenzorg :

Visie:

Elke tandheelkundige behandeling dient door een behandelplan ondersteunt te worden. Dat betekent dat van alle (oudere) patiënten bekend moet zijn waar de behandeling op gericht is: is het behoud, is het afbouw of is het ‘parkeren’. Er moet een hoofdrichting zijn waarin de behandeling plaats vindt. Dit is van groot belang omdat er in de huidige tandheelkundige praktijken meerdere behandelaars zijn.

Leerdoelen:

1 U bent in staat om doelmatig te communiceren met de oudere patiënten.

2 U leert denken en behandelen vanuit beperkte behandeldoelen  (de verkorte tandboog)

3 U leert de centrale relatie vast te leggen bij uw patiënt met gemutileerde dentitie, en u leert ook wanneer dit niet wenselijk is.

4 U leert denken en te behandelen vanuit het conclusie concept: Mutual Protection.

 

 

Docenten:

   A.H.O. Riem, pedodontoloog

drs. Arie Riem werd geboren in Brussel en deed daar het Europees baccalaureaatsexamen. Hij spreekt en behandelt desgewenst in het Engels, Duits, Frans of Spaans. Hij werd tandarts in 1988 en werkte van begin af aan met “bijzondere zorggroepen”. Ruim 10 jaar was hij bestuurslid van de Vereniging van Justitietandartsen en tandarts van onder andere het Pieter Baan centrum. Ik was bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde tot 2014. Sinds 2006 is hij een door de NVvK erkend kindertandarts; een pedodontoloog. Hij werkte 14 jaar op de afdeling angstbegeleiding en gehandicaptenzorg van de Stichting Bijzondere Tandheelkunde te Amsterdam. Van 2002 tot 2010 was hij verbonden aan het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het St. Antonius ziekenhuis waar hij voor regio “Midden Nederland” de gebitsbehandelingen onder algehele anesthesie bij gezonde kinderen uitvoerde. Hinder hebbende van voortdurend tekort aan capaciteit lukte het in 2009 om buiten het ziekenhuis behandelingen onder algehele anesthesie uit te voeren. Strevend naar optimale kwaliteit en veiligheid ontwikkelt hij Kinderkliniek De Bilt . Hij geeft lezingen en een cursus over zijn passie; kindertandheelkunde.

   N. Postema,

Drs. Nittert Postema is in 1969 te Utrecht afgestudeerd als tandarts en heeft in 1970,  in Amsterdam, een praktijk gestart  die later is uitgegroeid tot een groepspraktijk. Daarnaast was hij docent op de faculteit Tandheelkunde aan de VU te Amsterdam. Vanaf 1986 tot 2008 was hij werkzaam bij het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde aan de faculteit Tandheelkunde en Geneeskunde van KUN te Nijmegen. Hij was 14 jaar Hoofd van het CBT. Vanaf 1972 tot heden geeft hij theoretische en klinische Bij- en Nascholings Cursussen aan tandartsen en tandtechnici.  De volledige gebitsprothese, de totale rehabilitatie, de implantologie en adhesieve tandheelkunde heeft altijd zijn bijzondere belangstelling gehad.