Levkas 2018

15-22 september

site cursus volgen

< Terug naar Levkas 2018

Blijf op de hoogte

Cursusomschrijving en docenten

de docenten voor 2018 zijn :

drs. L.J.M.M. (Lodewijk) Gründemann Msc, tandarts, parodontoloog, implantoloog

studeerde in 1988 af aan de rijksuniversiteit Utrecht. Daarna was hij werkzaam als militair tandarts in Blomberg (BRD) en als burger tandarts voor defensie. Van 1995 tot en met 1998 volgde hij de MSc opleiding parodontologie, aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), waarna hij als Parodontoloog in de Parodontologie Praktijk Zwolle werkzaam was. Per 2000 is hij mede-eigenaar van Parodontologie Praktijk Friesland. Hij is zowel erkend parodontoloog als ook erkend implantoloog.  Sinds december 2017 bedenker en mede eigenaar ben van: “ MondMaatje, Dé tandheelkundige preventie app”.

dr. H.A.J. (Erik) Reukers, orthodontist

is in 1985 afgestudeerd als tandarts in Nijmegen. Na het voeren van een algemene praktijk heeft hij in 1995 de specialistenopleiding Orthodontie afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 1997 is hij gepromoveerd op een proefschrift over verschillende soorten vaste beugels. Hij is praktijkeigenaar van orthodontie Reukers in Nijmegen
Dr Reukers is lid van de Vereniging van Orthodontisten (NVvO), Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Tandheelkunde (KNMT), Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvKT), Nederlandse Vereniging van Tandartsen (NVT) en de Academy for Sportsdentistry (ASD). Tevens is hij examinator voor de Specialisten Registratiecommissie en voorzitter van de Nijmeegse Tandartsenvereniging.

Puntentoekenning KRT:

               Het KRT  heeft aan deze cursus 26 punten toegekend.

 

Leerdoelen parodontologie (Gründemann) :

1. kunnen inschatten welke patiënten zelf te behandelen of door te sturen
2. kunnen inschatten of een parodontale behandeling goed is uitgevoerd door uzelf of de samenwerkende mondhygiënist(e)
3. kunnen inschatten of het behandelen van een gingivarecessie wel of niet kan
4. inzicht krijgen in botopbouwtechnieken ten behoeve van implantologie
5. inzicht verkrijgen wat er nodig is om risico op peri-implantaire ontstekingen te minimaliseren
6. inzicht verkrijgen in patiënt motivatie ten behoeve van parodontale behandeling

Leerdoelen orthodontie (Reukers) :

1. met up-to-date kennis over normale en afwijkende gebitsontwikkeling met een orthodontische bril naar een kind in de stoel kijken
2. kunnen inschatten of en wanneer orthodontische behandeling is geïndiceerd, ongeacht de leeftijd van de patiënt
3. inzicht verkrijgen over orthodontisch ingrijpen gericht op duurzame lange termijn tandheelkunde
4. effectieve communicatie met patiënt en ouders die leidt tot optimale compliance tijdens de beugelbehandeling
5. verantwoord kunnen adviseren over de bescherming van het kindergebit, al dan niet met een beugel, tijdens risicovolle sporten

Lezingen parodontologie (Gründemann) :

Parodontale nazorg: In de tandheelkunde hebben we het paro-protocol. Dit geeft de behandelaar een goed handvat om parodontaal aangedane patiënten systematisch te behandelen en is de beste garantie om een gezond gereduceerd parodontium te bewerkstelligen. De parodontale nazorg is een onderdeel van dit protocol en in mijn ogen het belangrijkste en moeilijkste onderdeel. Het parodontium gezond maken is één, gezond houden is twee. Welke factoren spelen een rol en hoe pakken we dat aan?     Lees je kweek je?: regelmatig wordt er bij parodontale behandelingen gekweekt om een overzicht te krijgen van het parodontaal bacterieel profiel van de te behandelen pockets. De vraag is waarom neem je een kweek af? Wanneer doe je dat? Wat wil je weten? Wat staat er eigenlijk op de uitslag en wat doe je er mee.

Help een implantaat!: Tandheelkundige implantologie heeft een enorme vlucht genomen en elke tandarts heeft inmiddels wel een aantal patiënten met implantaten in zijn of haar  praktijk. Nu er zo veel implantaten geplaatst worden komen ook langzaam de nadelen of complicaties naar boven. Er kan een onderscheid worden gemaakt in biologische complicaties en restauratieve complicaties. Deze lezing gaat in op de biologische complicaties mucositis en peri-implantitis. Kunnen we er wat aan doen en hadden we dit kunnen voorkomen en geeft antwoord op praktische zaken als mogen we nu wel of niet sonderen rondom implantaten.

Parodontale aspecten bij het maken van een kroon op implantaat: In onze praktijk worden de kronen op implantaten in de meeste gevallen gemaakt door de verwijzende tandarts en is letterlijk de kroon op het werk. Toch is de ene kroon de nadere niet. Waarom ontstaat er regelmatig recessie van de gingiva,  treedt er botverlies op rondom het implantaat of ziet de situatie er na verloop van tijd niet meer zo uit zoals dat oorspronkelijk bij plaatsen was. De vraag is had dit voorkomen kunnen worden? Deze lezing geeft inzicht in vele aspecten die een rol spelen bij het creëren van stabiliteit  van de gingivale weefsels.

Botopbouw wat is oud?:In de begin jaren van de implantologie was men al blij als een implantaat vast bleef zitten en werden de implantaten daar geplaatst waar er bot was. Dat leverde regelmatig restauratieve uitdagingen op om tot een goede occlusie en articulatie en reiniging te komen. Later kwamen er botopbouwtechnieken met niet resorbeerbare teflon membranen (o.a. Gore-tex®) welke het mogelijk maakte bot te laten groeien op plaatsen waar dat oorspronkelijk ook gezeten had en konden de implantaten weer op de oorspronkelijke plaats van het natuurlijke element geplaatst worden. Echter deze techniek , guided bone regeneration (GBR),  had een hoog percentage  complicaties en is erg operateur en techniek gevoelig waardoor deze techniek met teflon membranen weer uit de belangstelling raakte en het gebruik van resorbeerbare membranen sterk in opkomst is gekomen. De resorbeerbare membranen zijn vergevingsgezinder, makkelijker te hanteren maar hebben zeker ook beperkingen in het te behalen resultaat. Sinds een aantal jaren is er weer een ander soort teflon membraan op de markt. Is dit oud of is dit nieuw? De resultaten zijn spectaculair!

Botopbouw: minimaal invasief maximaal effect: Wij als tandartsen weten allemaal dat wanneer we een tand of kies trekken de kaakwal resorbeert. In het ene geval meer dan in het andere geval. Vaak wordt er om die reden gewacht met het plaatsen van een implantaat om eerst de resorptie af te wachten om zo een stabiele uitgangssituatie te hebben. Regelmatig komt het dan voor dat het plaatsen van een implantaat niet meer mogelijk is of dat er moeilijke en lastige botopbouwtechnieken moeten plaatsvinden om dat toch weer mogelijk te maken. Had dit niet anders gekund? Het credo is:  Bezint voordat men aan een extractie begint!

De recessie voorbij: Regelmatig worden we geconfronteerd met patiënten met gingivale recessies, lokaal of gegeneraliseerd. En soms is er de vraag of er wat aan gedaan kan worden. Welke classificaties zijn er en is er wat aan te doen?

Patiënt motivatie: bij parodontale behandeling: wat hebben we daar voor nodig, hoe pakken we het aan.

Lezingen orthodontie (Reukers) :

– orthodontie en logopedie: de (on-)zin van logopedische behandelingen voorafgaand aan een orthodontische behandeling zal worden belicht.
– effectieve mondbeschermers voor elke leeftijd: indicatie en fabricage van gebitsbeschermers voor iedereen die er een nodig heeft.
– effectieve communicatie met de orthodontische patiënt: door goed na te denken over de manier waarop je met je patiënt communiceert kun je de kans op een succesvolle behandeling aanzienlijk doen toenemen.
– de omgekeerde frontrelatie: leer de verschillende vormen van een omgekeerde beet in het front van elkaar onderscheiden om zodoende op tijd te kunnen ingrijpen of verwijzen.
– een kruisbeet in de zijdelingse delen: de ene kruisbeet is de andere niet en vraagt om zijn eigen tijdstip en manier van behandeling,
– agenesie en trauma al dan niet in combinatie met auto-transplantatietandheelkunde: inzicht in de mogelijkheden van tandtransplantaties vergroot het aantal behandelopties in geval van agenesie, trauma en extracties.
– normale en afwijkende wisseling en eruptiestoornissen: wanneer zijn wisseling en eruptie nog normaal te noemen en wanneer moet je ingrijpen?
– diepe beet en grote overjet: de twee belangrijkste indicaties voor een beugelbehandeling worden kritisch onder de loep genomen.
– de mythe van de complete wisseling: moet je nou wel of niet wachten tot de wisseling helemaal is voltooid voordat je een kind mag verwijzen voor een orthodontische behandeling of moest je juist wachten tot de leeftijd van 12 jaar?
– orthodontie en chirurgie: wanneer zijn die scheve tanden niet meer met alleen een beugel te behandelen en moet de hulp van de kaakchirurg worden ingeroepen?
– orthodontie voor volwassenen: de vraag naar rechte tanden door volwassenen neemt almaar toe en vraagt om een iets andere manier van behandelen.