Levkas 2019, 21 - 28 september

P1010990

< Terug naar Levkas 2019

Blijf op de hoogte

docenten en cursusomschrijving

       drs. R. (René) Vos, tandarts algemeen practicus, endodontoloog

studeerde in 1986 af aan de vrije universiteit Amsterdam.Daarna was hij werkzaam bij Defensie tot 1996. Binnen zijn defensietijd is hij werkzaam geweest bij mondheelkunde en de Radboud Universiteit Nijmegen (afd. endo) tot 1996. Vanaf 1994 heeft hij zich toegelegd op de endodontie en hiervoor vele internationale cursussen gevolgd.  René heeft al bijna 20 jaar een verwijspraktijk voor endodontie. Toch is hij altijd algemeen practicus gebleven om binding te houden met de algemene praktijk. In 1996 was hij mede initiatiefnemer van het op te zetten medisch centrum in de wijk Nieuwland te Amersfoort (geopend in 2001), hetgeen inmiddels het grootste eerstelijns zorgcentrum is in Amersfoort. Momenteel is hij voorzitter van dit medisch centrum. Naast het geven van cursussen, is hij recent gestart met het opzetten van een verwijsmogelijkheid voor oro-faciale pijn in de regio samen met gnatholoog Kees Zachariasse en een oro-faciaal fysiotherapeut.

      drs. C.J. (Kees) Zachariasse, tandarts, gnatholoog

is in 1960 in Vlissingen geboren en studeerde van 1979-1985 Tandheelkunde in Utrecht. In 1985 drie maanden stage gelopen in een implantologie kliniek in Kyoto Japan. Vervolgens als waarnemer in een zestal praktijken gewerkt. Sinds 1987 een eigen praktijk in Veenendaal. Van 2006 tot 2009 volgde hij de opleiding tot tandarts-gnatholoog in Utrecht. Werkt sinds 2009 als tandarts-gnatholoog 1,5 dag per week bij de afdeling Bijzondere Tandheelkunde in het UMC Utrecht en is als gast docent aan de HU verbonden. Kees is mede oprichter van de eerste tandartsen post in Nederland. Hij  bestuurslid van de NVGPT.   Sinds 2017 werkt hij nauw samen met René Vos.

     drs M. (Mark) Ossentjuk, tandarts, gnatholoog

studeerde in 1985 af als tandarts aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Tot 1988 heeft hij als tandarts waarnemer gewerkt in 18 verschillende praktijken. In 1988 vestigde hij zich als algemeen practicus met zijn echtgenote in Waddinxveen . Van 1993 tot 1996 heeft hij de post doctorale opleiding tot tandarts-gnatholoog gevolgd in het UMC te Utrecht.  Vanaf dat moment is de gnathologie in de algemene praktijk geïntegreerd. Tot 2016 was hij als tandarts-gnatholoog werkzaam in de periferie. Sinds 2014 is hij werkzaam in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het UMC te Utrecht. Mark is lid van de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde  (NVGPT). Was initiatiefnemer voor de sectie gnathologie binnen de NVGPT.
Vanaf 1995 tot 2016 member of European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD).
Sinds 2017 mede-oprichter en bestuurslid van de European Academy of Orofacial Pain and Dysfunction (EAOPD).
Sinds 2018 zitting in Concilium Gnathologicum van de NVGPT.

Cursusomschrijving

Leerdoelen :

Endo :

casuïstiek bespreking oro-faciale pijn

Orofaciale pijn:

De cursus is geaccrediteerd door het KRT en er zijn 22 punten toegekend.

De cursus is geaccrediteerd door het Q Keurmerk