Levkas 2014

13 t/m 20 september

foto5

< Terug naar Levkas 2014

Blijf op de hoogte

Cursusomschrijving

Doelgroep: tandartsen.
De cursus is getoetst aan het Q-merk® en staat garant voor 25,5 uur bij- en nascholing.  KRT heeft op 27 maart deze cursus goedgekeurd en 25 KRT-punten toegekend. De cursus is vrijgesteld van BTW en Papierwinkel VOF is geregistreerd bij het CRKBO.

Een week educatie met gerenommeerde docenten, informele intercollegiale contacten en ontspanning. Gezien het feit dat vele cursisten van vorige jaren opnieuw inschrijven, is enige haast bij de inschrijving geboden. Er is plaats voor 45 cursisten op 8 schepen.

CRKBO_Instelling                     q logo aqua                      Kwaliteitsregister-Tandartsen_logo

Sleutelwoorden : klinische cursus over mogelijke complicaties bij restauratieve tandheelkunde en implantologie. bespreking en discussie van casuïstiek. beroepsaansprakelijkheidszaken.

Van complicatie naar compliment

Soms lopen behandelingen op rolletjes, soms verlopen ze wat moeizamer. Het is interessant te analyseren hoe dat komt en hoe je daar invloed op kunt hebben. Vaak ligt de sleutel op het technische vlak, soms wat meer op het gedragsmatige (van zowel behandelaar als patiënt).

In deze cursus week wordt, veelal aan de hand van casuïstiek en in werkgroepoverleg, de uitkomst besproken. De oorzaak voor het ontstaan van technische complicaties (b.v. verkeerde materiaalkeuze, onjuist gebruik van materialen, onterechte verwachtingen omtrent levensduur, onzorgvuldige uitvoering, onhandige bejegening) wordt uiteengezet met voorbeelden uit diverse deelgebieden van de tandheelkunde, maar met name op het gebied van de Restauratieve tandheelkunde en Implantologie. Ze eindigen in toenemende mate in beroepsaansprakelijkheidszaken. Overkwam het u nog niet?

Het omgekeerde geldt voor een geslaagde casus. Die zullen worden gedemonstreerd en de achtergronden en overwegingen die tot de gemaakte keuzes hebben geleid worden zichtbaar gemaakt en besproken. Kortom een klinische cursus over complicaties en complimenten, met veel ruimte voor discussie, behandelplanvorming, do’s en dont’s.

Programma

Dag van tot Duur Onderwerp Docent
Zondag 19.00 20.00 1 u Inleiding en who is who Allen
Maandag 08.30 09.30 1 u Wie levert er geen kwaliteit?
– Een verkenning naar kwaliteitsbeleving, met nadruk op de perceptie van de patient en de beïnvloedende factoren en partijen
prof. dr. M.S. Cune
10.00 11.30 1,5 u vervolg
11.30 11.45 0,25 u Introductie ComplicatieCase Cune: ‘Kapotte Kronen’ prof. dr. M.S. Cune
11.45 12.00 0,25 u Introductie ComplimentenCase van der Schoor: # drs. W.P. van der Schoor
19.00 20.00 1 u Uitwerking ComplicatieCase Cune: ‘Kapotte Kronen’
– Zirconia: state of the art
prof. dr. M.S. Cune
20.00 21.00 1 u Uitwerking ComplimentenCase van der Schoor: # drs. W.P. van der Schoor
Dinsdag 08.30 09.30 1 u # drs. W.P. van der Schoor
10.00 11.30 1,5 u vervolg
11.30 11.45 0,25 u Introductie ComplicatieCase van der Schoor # drs. W.P. van der Schoor
11.45 12.00 0,25 u Introductie ComplimentenCase Cune: ‘Slijtage’ prof. dr. M.S. Cune
19.00 20.00 1 u Uitwerking ComplicatieCase van der Schoor # drs. W.P. van der Schoor
20.00 21.00 1 u Uitwerking ComplimentenCase Cune: ‘Slijtage’
– Aanpak van erosieve gebitslijtage, Dahlen, direct of indirect composiet?
prof. dr. M.S. Cune
Woensdag 08.30 09.30 1 u Geen kwaliteit: Murphyologie!
Een bloemlezing van complicaties, geordend en geanalyseerd naar primaire oorzaak
prof. dr. M.S. Cune
10.00 11.30 1,5 u vervolg
11.30 11.45 0,25 u Introductie ComplicatieCase Cune: ‘Hypo-accident’ Prof. dr. M.S. Cune
11.45 12.00 0,25 u Introductie ComplimentenCase van der Schoor # drs. W.P. van der Schoor
19.00 20.00 1 u Uitwerking ComplicatieCase Cune: ‘Hypo-accident’
– Rechtzaak hypochloriet accident: fout gedaan of fout gegaan?
Prof. dr. M.S. Cune
20.00 21.00 1 u Uitwerking ComplimentenCase van der Schoor # drs. W.P. van der Schoor
Donderdag 08.30 09.30 1 u # drs. W.P. van der Schoor
10.00 11.30 1,5 u vervolg
11.30 11.45 0,25 u Introductie ComplicatieCase van der Schoor # drs. W.P. van der Schoor
11.45 12.00 0,25 u Introductie ComplimentenCase Cune: ‘Gemutileerde dentitie’ Prof. dr. M.S. Cune
19.00 20.00 1 u Uitwerking ComplicatieCase van der Schoor # drs. W.P. van der Schoor
20.00 21.00 1 u Uitwerking ComplimentenCase Cune ‘gemutileerde dentitie’
– Gemutileerde dentitie: opbouw of afbouw?
Prof. dr. M.S. Cune
Vrijdag 08.30 12.00 3 u Nader in te vullen, onderwerpen door cursisten aan te dragen. Allen
19.00 20.30 1,5 u Kennistoets en afsluiting Allen
 Totaal 25,5 u

Docenten

drs. W.P. van der Schoor
Tandarts-implantoloog

PeterPeter van der Schoor is afgestudeerd in 1981 als tandarts aan de Vrije Universiteit, Amsterdam.  Aansluitend een eigen praktijk gestart: Tandartsenpraktijk Garderen. Vanaf 1984 betrokken bij de implantologie. Hij heeft ervaring met meer dan 25.000 door hem geplaatste implantaten. De chirurgie in al zijn facetten, zowel hard- als soft-tissue management  en het grootste deel van de supra-constructies worden door hemzelf verzorgd.

Peter van der Schoor geeft sinds 1986 cursussen en voordrachten in binnen- als buitenland en is directeur van het Post Academisch Opleidingscentrum Implacademy. Hij wordt veelvuldig geraadpleegd als trouble shooter voor de diverse implantaatsystemen.

 

Lid van :

– Dutch Society of Dentistry
– Dutch Society on Oral Implantology
– Dutch Society on Periodontology
– Dutch Society on Endodontology
– Dutch Society on Prosthodontics
– International Congress on Oral Implantologist (I.C.O.I.)
– European Association of Osseointegration (E.A.O.)

 

prof. dr. M.S. Cune
Hoogleraar, tandarts-implantoloog

Marco

 

Marco Cune is hoogleraar restauratieve en reconstructieve tandheelkunde en hoofd van de sectie Orale Functieleer van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMC Groningen. Daarnaast is hij werkzaam in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Zijn klinische en onderzoeksinteresses bestrijken een breed scala aan onderwerpen, maar richten zich met name op de orale implantologie en restauratieve tandheelkunde.