Levkas 2015

19 t/m 26 september

cursusomschrijving 2015

< Terug naar Levkas 2015

Blijf op de hoogte

Docenten en Cursusomschrijving

RvEs pasfoto compr       Dr. Robert (R.J.J.) van Es, kaakchirurg

Hij voltooide in 1985 en 1990 respectievelijk zijn tandarts- en arts-examen aan de Rijks Universiteit te Utrecht, was waarnemend algemeen praktiserend tandarts tussen 1985 en 1990 en in de periode 1990-92 werkzaam als arts-assistent KNO-heelkunde in het Militair Hospitaal “dr. A. Mathijsen” en Kaakchirurgie in het St. Radboud te Nijmegen. Opleiding tot kaakchirurg werd voltooid in 1996 te Academisch Ziekenhuis Utrecht.

In 1998 was hij als fellow in het Mt. Vernon Hospital te Londen ter specialisatie in maxillofaciale microchirurgische reconstructieve heelkunde. Promotie: maart 2001 op de ontwikkeling van een proefdiermodel voor behandeling van hoofd/hals-carcinoom. Sinds 2001 is hij staflid op de afdelingen Mondziekten, Kaak- en Aangezichts-chirurgie van het Academisch Ziekenhuis en de Dento-Maxillofaciale Pediatrie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht. Sinds 2006 is hij tevens werkzaam in het Diakonessen ziekenhuis te Utrecht.

Speciale interesses zijn: Hoofd-Hals oncologie met name afwijkingen van speekselklieren, mondmucosa en gezichtshuid. En Groeistoornissen van het craniofaciale skelet, waaronder schisis.

– voormalig treasurer van de International Association of Maxillofacial Surgeons in Training

– secretaris van het collegium chirurgicum neerlandicum (CCN)

– bestuurslid van de Nederlandse Werkgroep voor Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT)

– redacteur van Het Tandheelkundig Jaar en houdt regelmatig voordrachten op tandheelkundige & kaakchirurgische congressen en nascholingen

 

MEF Prins pasfoto    Drs. Eric (M.E.F). Prins, klinisch patholoog

Hij is afgestudeerd als arts en gespecialiseerd als patholoog aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als hoofd van de afdeling pathologie in het Tergooi-ziekenhuis is hij medeverantwoordelijk voor het kwaliteits- en veiligheidsbeleid en de CCKL / ISO accreditatie van het laboratorium. Hij is al jaren verbonden aan de visitatiecommissie van de NVVP en verzorgt de intercollegiale visitaties. Als waarnemend opleider besteedt hij dagelijks aandacht aan de opleiding voor patholoog. Hij verzorgde met veel plezier reeds eerder de PAOT in Levkas samen met Robert van Es.

Zijn subspecialisaties zijn hoofd-hals pathologie, hematologie en oncologie.

 

Cursusomschrijving :

Dit jaar richt de cursus zich op een update van uw kennis en vaardigheid in het herkennen van afwijkingen in de mond maar ook rondom de mond bij uw patiënt. De patiënt wordt centraal gesteld in het hoofdstuk over algemene ziekten waar u als tandarts rekening mee moet houden.

Hoofdonderwerpen van deze cursus zijn

1. Hoe om te gaan met de tandheelkundige behandeling van de medische gecompromitteerde patiënt. Wat zijn de medische achtergronden en regelmatig voorkomende aandoeningen zoals de ‘diabeet, de ontstolde patiënt, de patiënt met een hartklepafwijking of een longziekte’? Wat zijn de risico’s bij behandeling ? Verwijs je door en naar wie ? Met wie overleg je ?

2. Mond- en gezichtspathologie. De meest voorkomende aangeboren en verworven aandoeningen van mondholte, gezicht en hals, van slijmvliezen en huid, worden besproken. Verscheidene aandoeningen worden geïllustreerd met klinische voorbeelden, hun histopathologische achtergrond en hun behandeling. U krijgt inzicht in de razendsnelle ontwikkelingen in de algemene oncologie met moleculaire diagnostiek en geïndividualiseerde therapie.

3. In een mix van voordrachten en practicum komen verschillende aspecten van kleine kaakchirurgie in de algemene praktijk aan de orde zoals hechttechnieken, behandeling van dento-alveolair trauma, spalktechnieken en chirurgische verwijdering van de M3 en radices. Daarbij is er aandacht voor de behandeling van angst en pijn met o.a. anxiolytica, en analgetica. Profylaxe van endocarditis en gewrichtsprothesen, en toepassing van antibiotica komen ter sprake.

4. In de geneeskunde is de laatste jaren door alle wetenschappelijke verenigingen inhoud gegeven aan gestructureerd kwaliteitsbeleid. Welke mogelijkheden heeft u om in eigen praktijk een kwaliteitssysteem op te zetten? U krijgt een inleiding in de basisbegrippen van kwaliteitszorg.

Leerdoelen :

Na afloop van de cursus begrijpt u beter de achtergrond van medisch gecompromitteerde patiënten en bent U in staat relevante beslissingen te nemen over de aanpassing van uw tandheelkundige behandeling. Tevens bent u in staat de verschillende goed- en kwaadaardige afwijkingen van mond, kaak en gezicht in uw dagelijkse praktijk te herkennen en daarnaar te handelen.

 

Deze cursus is geaccrediteerd en voldoet aan de eisen van     Q-keurmerk en 27 punten zijn toegekend door het Kwaliteitsregister-Tandartsen_logo