Levkas 2013

21 t/m 28 september

Cursusomschrijving

< Terug naar Levkas 2013

Blijf op de hoogte

Cursus omschrijving

Doelgroep: tandartsen.
De cursus is getoetst aan het Q-merk® en staat garant voor 27 uur bij- en nascholing, waarvoor u 30 KRT-punten krijgt. Een week educatie met gerenommeerde docenten, informele intercollegiale contacten en ontspanning. Gezien het feit dat vele cursisten van vorige jaren opnieuw inschrijven, is enige haast bij de inschrijving geboden. Er is plaats voor 50 cursisten op 8 schepen.

Goed gereedschap in de praktijk, daar vaart u wel bij

Elke dag komen wij het in de praktijk tegen. Gingivitis, parodontitis, peri-implantitis, halitose, allemaal aandoeningen waar de bacteriën een rol spelen. Maar wat kunnen we er aan doen, wat voor gereedschap hebben we in de praktijk, waar zitten de problemen, hoe diagnosticeer je het correct, hoe kan je het voorkomen en nog veel meer vragen zullen beantwoord worden in deze intensieve cursus waar u alle zeilen bij moet zetten. Veel interactie met de docenten en zelfs oefenen bij elkaar. Steekwoorden in deze cursus zijn, het paroprotocol, de 3 basis stappen, mondspoelmiddelen, antibiotica, microbiologie, apparatuur zoals de Oral Chroma, legionella, testen zoals de IST, PKT en PDT, sampling, receptuur en nog veel meer. Mis de boot niet, het wordt bijzonder.

Verantwoord omgaan met parodontale en peri-implantaire infecties. Wat voor gereedschap is er in de algemene praktijk om de infectie parodontitis en peri-implantitis onder controle te krijgen en nog veel belangrijker, hoe kan je deze infecties voorkomen? In deze voordracht zal worden ingegaan op aspecten zoals spoelmiddelen en het verantwoord gebruik van systemische antibiotica. Wat zijn de beste behandelstrategieën?  Het adagium is “blijf gezond zonder infecties in de mond”.

Programma

Dag Van Tot Duur Onderwerp
Zondag 19.00 20.00 1.00 u Inleiding en who is who.
Maandag 08.30 09.30 1.00 u Algemene introductie, bespreking programma, inventarisatie van eventuele vragen.
10.00 12.00 2.00 u Kennis en inzicht toets over relevante onderwerpen.
19.00 21.00 2.00 u De drie basisstappen in de parodontologie.
Dinsdag 08.30 09.30 1.00 u Effect van mechanische en chemische parodontale behandeling. Wat mag je verwachten? Wat werkt en wat niet.
10.00 12.00 2.00 u Klinische microbiologie in de parodontologie. Wanneer, hoe en wat doe je er mee?
19.00 21.00 2.00 u Antibiotica: wat zijn dat, welke zijn actief bij parodontitis, voor- en nadelen van antibiotica en farmacologie. Probiotica versus antibiotica?
Woensdag 08.30 09.30 1.00 u Plaats van antibiotica in het paroprotocol.
10.00 12.00 2.00 u Peri-implantitis: diagnose en risicofactoren.
19.00 21.00 2.00 u Relatie parodontitis en peri-implantitis.
Donderdag 08.30 09.30 1.00 u Behandeling van peri-implantitis; evidence based?
10.00 12.00 2.00 u Body odours: ziekte of lifestyle?
19.00 21.00 2.00 u Intra- en extra  orale halitose.
Vrijdag 08.30 09.30 1.00 u Behandeling van orale halitose.
10.00 12.00 2.00 u Case reports.
19.00 20.30 1.30 u Kennistoets reflectie op de kennis bij aanvang van de cursus.
20.30 21.00 0.30 u Vragen over de toets en bespreking.
Totaal 27.00 u

Docenten

Prof. dr. E.G.Winkel
Parodontoloog NVvP, Implantoloog NVOI, Halitoloog

winkelEdwin Winkel studeerde tandheelkunde aan de Rijks Universiteit Groningen.
Van 1980 tot 1981 vervulde hij zijn militaire dienstplicht waarbij hij de algemene tandheelkunde uitvoerde. Van 1981 tot en met 1990 was hij als tandarts algemeen practicus werkzaam in diverse praktijken in Amsterdam. In 1983 werd hij gecertificeerd door de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (N.A.A.V).

In 1985 was Edwin een van de oprichters van de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam (KvPA) waar hij werkzaam is op het gebied van de parodontologie, implantologie en halitose. De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) verleende hem in 1989 de erkenning als parodontoloog (NVvP). Van 1990 tot 1997 werkte hij ook als parodontoloog in de Kliniek voor Parodontologie Alkmaar.

In 1999 werd hij door de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) erkend als implantoloog. Edwin promoveerde in 2000 op het proefschrift Systemic antibiotic therapy in periodontics. Edwin was van 1982 tot 2003 staflid op de afdeling parodontologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). In de periode van 1986 tot 1994 was hij daar tevens docent in het Postacademisch Onderwijs Parodontologie. Van 1989 tot 1994 was hij rijksgecommiteerde bij de examens van de opleiding mondhygiёnisten. Edwin was van 2005 tot 2007 visiting professor op de Universiteit van Siena. Sinds 2005 is hij universitair hoofddocent bij de afdeling parodontologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Sinds 1982 is hij spreker op nationale en internationale cursussen, symposia, workshops en congressen en is hij docent in de nascholingscursussen die de KvPA verzorgt voor tandartsen en mondhygiёnisten.

Van 1990 tot 1998 was Edwin lid, penningmeester en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie. Sinds 1998 maakt hij deel uit van de adviesraad van deze vereniging en vanaf 2004 is hij commisaris van de BV Nederlandse Vereniging voor Parodontologie.
Hij was van 1991 tot 1995 bestuurslid van de European Association for Osseointegration.
Edwin was in de periode van 1992 tot 2009 lid en penningmeester van het bestuur van de European Federation of Periodontology (EFP). Voor de EFP was hij ook penningmeester van de congressen Europerio 1, 2 en 6, lid van het executive committee, voorzitter van het congress committee, lid van het management committee en webmaster.
Vanaf 1994 heeft hij zitting in de editorial board van de Journal de Parodontologie & d’ Implantologie Orale. In de periode van 2000 tot 2008 was hij lid van de editorial board van de Journal of Clinical Periodontology.
Van 2002 tot 2008 nam hij deel in de 4th, 5th en 6th European Workshop on Periodontology van de European Academy of Periodontology, Ittingen, Zwitserland.

Prof. dr. Arie Jan van Winkelhoff
microbioloog

winkelhoffProf.dr. Arie Jan van Winkelhoff is hoogleraar Medische microbiologie, in het bijzonder de microbiologie van de mondholte, aan de RUG/UMCG. Van Winkelhoff studeerde medische biologie aan de Rijks Universiteit Utrecht en de Universiteit van Florida, USA. Zijn promotieonderzoek voerde hij uit bij de vakgroep Orale Microbiologie van de Tandheelkunde faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij promoveerde 1986 op het proefschrift “Black-Pigmented Bacteroides in Oral Infections”.

Na zijn promotie bleef hij als universitair docent werkzaam bij dezelfde vakgroep en er volgde na enkele jaren een universitair- hoofddocentschap. Zijn onderzoek richtte zich op de klinische microbiologie en het gebruik van antibiotica in de parodontologie. Hij was van 1988-1990 jaren visiting professor aan de School of Oral Biology van de State University of New York te Buffalo. In 2003 volgde een benoeming tot hoogleraar in de Orale Microbiologie aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Hij is sinds 2003 visiting professor op het Eastman Dental School, University of London, United Kingdom.

Sinds 2008 is van Winkelhoff verbonden aan de Rijks Universiteit Groningen en werkzaam als hoogleraar Medische en Orale Microbiologie van het Universitair Medische Centrum Groningen. Hier houdt hij zich o.a. bezig met de coördinatie van het Tandheelkundig onderzoek. Hij is actief in onderzoek op het gebied van de peri-implantaire infecties en de rol van parodontitis op de algemene gezondheid, m.n. reumatoïde artritis. Hij is lid van de editorial board van een vijftal wetenschappelijke Tandheelkundige tijdschriften en hij is (mede) auteur van meer dan 180 publicaties.